Welke schooldocumenten moet je bewaren?

Onze jongens kwamen thuis met tassen boordevol cursussen, schriften, tekeningen… en gelukkig ook met een mooi rapport. 🙂

Probeer zo snel mogelijk werk te maken van het selecteren van de schooldocumenten en start de vakantie met een ‘opgeruimd’ gevoel.

Wat moet je nu eigenlijk bewaren van al deze schooldocumenten?

Het antwoord kan je hier vinden:
https://www.vlaanderen.be/onderwijs-en-vorming/diplomas-en-getuigschriften/schooldocumenten-bewaren-rapporten-agendas-schriften
https://onderwijs.vlaanderen.be/schriften-taken-en-rapporten-bewaren


Samengevat komt het hier op neer:

 • BEWAREN
  • studiebewijzen (getuigschriften, kwalificatiegetuigschriften en diploma’s)
   Met het getuigschrift basisonderwijs kan je aantonen dat je kind voldoet aan de toelatingsvoorwaarde voor het eerste leerjaar A in het secundair onderwijs. Ook later kan je het getuigschrift nog nodig hebben, bijvoorbeeld om te bewijzen dat je Nederlandstalig onderwijs genoot.
   In het secundair onderwijs moet je het studiebewijs dat je kind krijgt op het einde van elke graad bewaren, net zoals het diploma of ander einde studiebewijs.

 • NIET BEWAREN
  • schriften, taken, werkstukken, agenda’s uit het basis- en secundair onderwijs
   TENZIJ de school je gevraagd heeft om bepaalde documenten zoals schriften, huistaken, werkstukken, toetsen, rapporten en agenda’s bij te houden tot 31 augustus van het volgende schooljaar.
   De school zelf is namelijk verplicht voor de kwaliteitscontrole door de onderwijsinspectie om van minstens twee leerlingen per lesgroep voor deze periode klasagenda’s, schriftelijke examens en proeven bij te houden en per studierichting de schriften, huistaken en werkstukken. Zij kan deze leerlingen vragen de stukken thuis te bewaren.

Wil(len) jij en/of je kind(eren) toch graag wat spullen bijhouden van het voorbije schooljaar? Kleef er dan een termijn op, bijvoorbeeld tot het einde van het volgende schooljaar. Zo houd je de hoeveelheid schooldocumenten in huis toch onder controle.